Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

Gysga düşündiriş:

Önüm kategoriýalaryÜýtgeýän tizlik torna, biz Hytaýdan ýöriteleşdirilen üpjünçi,Üýtgeýän tizlik torna,Mini agaç torna enjamyüpjün edijiler, lomaý ýokary hilli önümlerMetal işlemek üçin torna maşyn, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we tehniki goldawymyz bar.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Aýratynlyk

· Takyk ýer we adatdan daşary ýygylyk gaty düşek ýollary.
· Highokary takyklygy we oňat könelmegi bilen tapawutlanýar.
· Eplenç takyk rolikli podşipnik bilen goldanýar.
· Howpsuzlyk magnit wyklýuçateli ýa-da açar açary.

* Spesifikasiýa

Model

L2025Bx400

L2025Bx550

L2025Bx750

Krowatyň üstünde ylgamak

50250mm

50250mm

50250mm

Haç slaýdynyň üstünden süýşmek

50150mm

50150mm

50150mm

Merkezleriň arasyndaky aralyk

400mm

550mm

750mm

Maks.düşegiň üstünde ylgamak

50250mm

50250mm

50250mm

Maks.haç slaýdynyň üstünden süýşmek

50150mm

50150mm

50150mm

Krowatyň ini

135mm

135mm

135mm

Eplenjiň kagyzy

MT # 4

MT # 4

MT # 4

Eplenji

Φ26mm

Φ26mm

Φ26mm

Eplenç tizliginiň diapazony

üýtgeýän tizlik

üýtgeýän tizlik

üýtgeýän tizlik

Eplenç tizliginiň diapazony

125 --- 2000rpm

125 --- 2000rpm

125 --- 2000rpm

Uzyn boýly iýmitleriň diapazony

0.1-0.2mm / rev

0.1-0.2mm / rev

0.1-0.2mm / rev

Inç sapaklary kesilip bilner

8-56T.PI

8-56T.PI

8-56T.PI

Metrik sapaklary kesip bolýar

0,4-3.5mm

0,4-3.5mm

0,4-3.5mm

Maks.ýokarky slaýdyň syýahaty

70mm

70mm

70mm

Maks.haç slaýdynyň syýahaty

115mm

115mm

115mm

Maks.guýruk bedeniniň syýahaty

70mm

70mm

70mm

Guýruk bedeniniň kagyzy

MT # 2

MT # 2

MT # 2

Motor güýji

D.Cmotor750W

D.Cmotor750W

D.Cmotor750W

Gaplamagyň ululygy

1045 × 560 × 565mm

1155 × 560 × 565mm

1355 × 560 × 565mm

NW

105kg

109kg

119 kg

GW

149 kg

159 kg

169 kg

Aýak stendleri (L × W × H)

500 × 300 × 750mm

500 × 300 × 750mm

500 × 300 × 750mm

Aýak stendleri (NW)

44 kg

44 kg

44 kg

Aýak stendleri (GW)

48kgs

48kgs

48kgs

ITEM NOOK.

114023

114024

114025

 

adaty esbaplar Goşmaça esbaplar
· 3-eňek Çak · 4-Eňek Çak (125mm)
· Dişler toplumyny üýtgetmek · Plüz plastinka
· Gural gutusy we gurallar · Dowamly dynç alyş
· Öli merkezler · Dynç alyň
Garawul · Göni merkez
Nebit çipi · Aýak duralgalary
· Goragçy
· Çak garawuly
· Buraw Çak + Buraw duralgasy
· Gurallar toplumy

* Spesifikasiýa

Bu ýerde üýtgeýän tizlik torna bilen baglanyşykly önümleri tapyp bilersiňiz, biz üýtgeýän tizlik torna, kiçi agaç torna maşyn, metal işlemek üçin torna maşyn, metal üýtgeýän tizlik torna öndüriji.Halkara eksport önümleriniň ösüşine, önümçiligine we satuwyna ünsi jemledik.Her eksportda ökde önümi üpjün etmek üçin üýtgeýän tizlik torna hiline gözegçilik proseslerini gowulandyrdyk.
Üýtgeýän tizlik tornaly önümler barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, üýtgeýän tizlik torna, kiçi agaç torna enjamy, metal işlemek üçin torna enjamy, metal üýtgeýän tizlik, parametrleri, modelleri, suratlary, bahalary we beýleki maglumatlary görmek üçin önüm jikme-jikliklerine basmagyňyzy haýyş edýäris. Torna.
Topar ýa-da şahsyýet bolsaňyz, üýtgeýän tizlik torna hakda takyk we giňişleýin habar bermek üçin elimizden gelenini ederis!


  • Öňki:
  • Indiki: