Habarlar

 • Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

  Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

  Jübi telefonynyň ajaýyp funksiýalary hakda eşidýän wagtymyzdy.Emma bu gün olar indi eşidilmeýär;şol ajaýyp zatlary görüp, eşidip we başdan geçirip bileris!Telefonymyz ajaýyp mümkinçilik döredýär.Diňe aragatnaşyk üçin däl-de, adyny tutýan zatlaryňyz üçin diýen ýaly ulanýarsyňyz.Tehnologiýa ...
  Koprak oka
 • Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Tehnologiýanyň üýtgemegi bilen islegiň garyşmagy COVID-19 pandemiýasynyň köpçülikleýin täsirlerinden başga-da, birnäçe daşarky we içerki täsirler, gurallar bazaryndaky islegiň azalmagyna sebäp bolýar.Awtoulag pudagynyň içerki ýangyç hereketlendirijilerinden elektrik toguna öwrülmegi ...
  Koprak oka
 • Global we Hytaý CNC Maşyn Gural Bazarlary Hasabaty 2022-2027

  Global we Hytaý CNC Maşyn Gural Bazarlary Hasabaty 2022-2027

  Global CNC maşyn gurallary pudagynyň gerimi ýylsaýyn giňelýär.2021-nji ýylda senagat masştaby 163,2 milliard dollar boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3,8 göterim ýokarlandy.Adaty mehatronika önümleri hökmünde CNC maşyn gurallary mehaniki tehnologiýa bilen CNC intellektiniň utgaşmasydyr.Stokarky akym ...
  Koprak oka