sahypa banner

Agyr motorly torna

  • LS10566A

    LS10566A

    * Giriş - Içerki we daşarky öwrümleri, has öwrümli, ahyrky we beýleki öwrümli bölekleri öwrüp biler;—Treading Inch, Metric, Module we DP;- Buraw, içgysgynç we çukur gazmak;- Her dürli tekiz aksiýalary we tertipsiz görnüşleri öndüriň;- Has uly diametrde bar aksiýalaryny saklap bilýän deşikli pyçak bilen;—Bu inç we Metrik ulgamy bu seriýaly tornalarda ulanylýar, dürli ölçeg ulgamlaryndaky adamlar üçin aňsat ...
  • El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

    El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

    * Öndürijiniň ukyby Tehniki özgertmeler arkaly zawodymyz ýapon gorizontal işleýiş merkezlerini, Iňlis lazer pyçagyny, nemes goşa sütün ýol görkeziji we beýleki ýokary takyklygy, netijeliligi we ösen enjamlary satyn aldy.Tehniki derejesi ýokarlandy we önümçilik kuwwaty ýokarlandy.Içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli önümleri üpjün edýäris.Zawodymyz ähli ulanyjylara o ... talap edip, netijeli, ýokary takyklygy we durnuklylygy üpjün etmegi maksat edinýär.