sahypa banner

Öndüriji maşyn

 • Takyk üweýji maksat uniwersal silindr üweýji maşyn

  Takyk üweýji maksat uniwersal silindr üweýji maşyn

  * Giriş 1. Çep we sag ýol görkeziji demir ýol ulgamy, ýokary takyklyk we ýokary durnuklylyk üçin ýokary takyklyk gollanmasy bilen örtülen PV gurluşyny kabul edýär.2. Öýjükli tigiriň öň we yzky iýmit gollanmasy demir we simli demir gurluşyny saýlap biler.3. Klassiki dolandyryş mehanizmi, ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.4. Işlenip bilinýän we ýylmaýjy tigir gollanma demir ýoly ýokary durnukly gidrostatik ýol görkeziji demirýoly, ýokary berk dinamiki we statiki basyş şpilini kabul edýär.5. alhliumumy gurçuk ...
 • Ederiň hereket edýän üstü ýylmaýjy GS seriýasy

  Ederiň hereket edýän üstü ýylmaýjy GS seriýasy

  1. Maşyn haç plastinkasynyň ýerleşişini kabul edýär we transvers ýol görkeziji demir ýol teflon ýumşak guşak bilen berkidilýär.
  2. Iş stolunyň hereketi üçin ýapyk gidrawlik ulgamy kabul edilýär.Öňe we yza iýmit iýmit bilen el bilen iýmitlenip ýa-da aralyk awtomatiki iýmitlenmek üçin nurbat hereketlendiriji bilen dolandyrylyp bilner.Öýjükli kelläniň aşak hereketini götermek motoryny çalt götermek üçin (B) ýa-da çalt götermek we awtomatiki iýmitlendirmek üçin servo motoryny ulanmak arkaly gazanyp bolýar, bu hem el bilen amala aşyrylyp bilner.
  3. Maşyn ýokary takyk süýşüriji nurbady, ýokary güýçli çoýun demir binýadyny, üweýji kellesi eplenç burç kontakt rulonyny, ýokary berk ýeň gurluşyny kabul edýär, enjamyň umumy hili durnukly, rahat işleýär.

 • Rokary berklik we takyklyk üstü ýylmaýjy ýylmaýjy maşyn GH1530

  Rokary berklik we takyklyk üstü ýylmaýjy ýylmaýjy maşyn GH1530

  Taşlama, iş bölekleriniň we ýylmaýjy tigiriň ahyrky ýüzleriniň dürli keseligine we dik ýüzlerini üwemek üçin niýetlenendir.Şeýle hem şekilli tigir ýa-da ussatlyk enjamlary bilen dürli konturly eserleri üwürip biler.

 • El bilen ýerüsti ýylmaýjy GM150 & GM200

  El bilen ýerüsti ýylmaýjy GM150 & GM200

  1. Tagtanyň ýerleşişi
  2. precokary takyk süýşüriji nurbat
  3. Güýçli çoýun demir binýady

 • Tigir kellesi hereket edýän ýerüsti ýylmaýjy GH seriýasy

  Tigir kellesi hereket edýän ýerüsti ýylmaýjy GH seriýasy

  Maşyn gurallary görnüşli ýerleşiş görnüşini kabul edýär, sütündäki ýol görkeziji demir süýşüriji plastinka bilen üpjün edilýär, ýol görkezijisiniň orta ýagdaýy dik iýmit mehanizmi bilen enjamlaşdyrylýar, geçiriş takyklygy ýokary, çalyşmagy gowy, haç bogun geçiriş prosesinde birleşdirilen, gurşun nurbatynyň we reduktor şahasynyň merkezi ýalňyşyny öwezini dolup biler.Iş stolunyň hereketi üçin ýapyk gidrawlik ulgamy kabul edilýär.Öň we yzky iýmit el bilen iýmitlenip bilner, gidrawliki iýmit awtomatiki usulda iýmitlenip bilner we gurşun nurbaty üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji bilen awtomatiki usulda iýmitlenip bilner.Strengthokary güýçli guýma demir binýadyny kabul ediň, ýylmaýjy kelläni pyrlaýjy ýa-da ýokary berk ýeňli gurluşy kabul ediň, maşynyň umumy berkligi güýçli, hili durnukly, işleýşi durnukly.