Sorag-jogap

Bahalaryňyz näme?

Size zerur mukdar we önüm boýunça baha.Islegleriňize görä size dürli baha berip bileris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Önümlerimiziň köpüsi MOQ 1 sany, ýöne şonda-da zerur önüme we ululygyna baglydyr.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Ulanyjy gollanmasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE şahadatnamasy, synag hasabaty we ş.m.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Maşynyň eltiş wagty: takmynan 45-60 gün.Maşyn gurallary esbaplary, kesiş gurallary, ölçeg gurallary, köpüsi takmynan 30-45 gün.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T (öňünden 100% TT ýa-da 30% TT öňünden, eltmezden 70% TT)
Wstern Union, L / C, Alibaba töleg

Önüm kepilligi näme?

Kepillik wagty: 1 ýyl.Kepillik döwründe (önümlerimiziň meselesi bolsa) size mugt spartlar berip bileris.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, dürli ulag ýoly üçin amatly bukjany ulanýarys, paket hakda, “Carton”, “Palet” we “Faner Case” we ş.m.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Size zerur önümler we ulag ýoly.