El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Öndürijiniň ukyby

Tehniki özgertmeler arkaly zawodymyz Japaneseaponiýanyň gorizontal işleýiş merkezlerini, Iňlis lazer pyçagyny, nemes goşa sütünli ýol görkeziji we beýleki ýokary takyklygy, netijeliligi we ösen enjamlary satyn aldy.Tehniki derejesi ýokarlandy we önümçilik kuwwaty ýokarlandy.Içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli önümleri üpjün edýäris.Zawodymyz, müşderilerimize ýokary hilli enjamlar bilen üpjün etmegi talap edip, ähli ulanyjylara netijeli, ýokary takyklygy we durnuklylygy üpjün etmegi maksat edinýär.Hiliň iň gowusyny üpjün etmek üçin ISO9001 şahadatnamasy, CE şahadatnamasy we ISO14001 şahadatnamasy aldyk.Europeewropada, Amerikada, Günorta Amerikada, Hindistanda, Günorta-Gündogar Aziýada we Günorta Afrikada güýçli hyzmatdaşlygymyz bar.Şeýle hem OEM hyzmatyny edýäris we bu ugurlarda agent gözleýäris.

* Düşündiriş

Krowat ýollarynyň üstü, gaty uzak ömri bolan gaty ýygylyk gaty we takyk ýer.

Egriji ulgam berkligi we takyklygy ýokarydyr.

Çalt iýmit gurluşy perron bar.

Kellesindäki gysgyç, torna rahat işleýär we çalt tormozlaýar.

Eplenji buraw: Ф105mm.

Eplenme tizligi: 5-720 / 5-645 aýlaw / min.

* Tehniki aýratynlyklar

Model LS10591 × 1500 LS10591 × 2000 LS10591 × 3000
Nook. 115084 115085 115086
MÜMKINÇILIK
Krowatyň üstünde iň ýokary Ф910mm Ф910mm Ф910mm
Araba üstünde iň ýokary Ф580mm Ф580mm Ф580mm
Maks.boşlugyň üstünden süýşmek Ф1100mm Ф1100mm Ф1100mm
Boşlugyň täsirli uzynlygy 400mm 400mm 400mm
Krowatyň ini 600mm 600mm 600mm
Iş böleginiň iň uzynlygy 1500mm 2000mm 3000mm
Maks 1350mm 1850mm 2850mm
Maks.iş böleginiň agramy 2000 kg 2000 kg 2000 kg
GÖRNÜŞ
Burun egirmek D11 D11 D11
Eplenji Ф105mm Ф105mm Ф105mm
Egriji kagyz Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20
Aýlaw tizliginiň ädimleri 18 18 18
Eplenýän tizligiň diapazony 5 ~ 720rpm 5 ~ 720rpm 5 ~ 720rpm
DÖWRÜNIER DÖWRÜNI ALMAK ÜÇIN GURBAN GÖRNÜŞI
Uzynlygyna top nurbady / diametri 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm
Uzyn iýmitleriň sany 64 64 64
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (1: 1) 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (16: 1) 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r
Haç iýmitleriniň sany 64 64 64
Haç iýmitleriniň diapazony Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy
RAPID SYVAHATÇYLYGY
Uzynlyk 4000mm / min 4000mm / min 4000mm / min
Haç 2000mm / min 2000mm / min 2000mm / min
SÖADGI
Metrik çyzyk sapaklary 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50
Ak reňkli sapaklar 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26
Modul sapaklary 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53
DPThreads 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24
TAILSTOK SLEEVE
Taper MTNO.5 MTNO.5 MTNO.5
Maks 250mm 250mm 250mm
Daşarky diametri Ф100mm Ф100mm Ф100mm
BAŞGALAR
Eplenç merkezinden gurnama binýadyna dik aralyk 33mm 33mm 33mm
Goşma dynç almagyň iň ýokary derejesi 200mm 200mm 200mm
Gural ýazgysynyň yrgyldy burçy ± 90 ° ± 90 ° ± 90 °
Haç slaýdynyň iň köp syýahaty 500mm 500mm 500mm
Gural çeňňegiň ululygy 32 × 32mm 32 × 32mm 32 × 32mm
Esasy hereketlendiriji güýji 11kw 11kw 11kw
Çalt iýmitlendiriji motor güýji 1.1kw 1.1kw 1.1kw
Sowuk nasos güýji 90w 90w 90w
Model LS10600 × 1500 LS10600 × 2000 LS10600 × 3000
Nook. 115087 115088 115089
MÜMKINÇILIK
Krowatyň üstünde iň ýokary Ф1000mm Ф1000mm Ф1000mm
Araba üstünde iň ýokary Ф580mm Ф580mm Ф580mm
Maks.boşlugyň üstünden süýşmek Ф1200mm Ф1200mm Ф1200mm
Boşlugyň täsirli uzynlygy 400mm 400mm 400mm
Krowatyň ini 600mm 600mm 600mm
Iş böleginiň iň uzynlygy 1500mm 2000mm 3000mm
Maks 1350mm 1850mm 2850mm
Maks.iş böleginiň agramy 2000 kg 2000 kg 2000 kg
GÖRNÜŞ
Burun egirmek D11 D11 D11
Eplenji Ф105mm Ф105mm Ф105mm
Egriji kagyz Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20
Aýlaw tizliginiň ädimleri 18 18 18
Eplenýän tizligiň diapazony 5 ~ 645rpm 5 ~ 645rpm 5 ~ 645rpm
DÖWRÜNIER DÖWRÜNI ALMAK ÜÇIN GURBAN GÖRNÜŞI
Uzynlygyna top nurbady / diametri 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm
Uzyn iýmitleriň sany 64 64 64
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (1: 1) 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (16: 1) 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r
Haç iýmitleriniň sany 64 64 64
Haç iýmitleriniň diapazony Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy
RAPID SYVAHATÇYLYGY
Uzynlyk 4000mm / min 4000mm / min 4000mm / min
Haç 2000mm / min 2000mm / min 2000mm / min
SÖADGI
Metrik çyzyk sapaklary 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50
Ak reňkli sapaklar 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26
Modul sapaklary 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53
DPThreads 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24
TAILSTOK SLEEVE
Taper MTNO.5 MTNO.5 MTNO.5
Maks 250mm 250mm 250mm
Daşarky diametri Ф100mm Ф100mm Ф100mm
BAŞGALAR
Eplenç merkezinden gurnama binýadyna dik aralyk 33mm 33mm 33mm
Goşma dynç almagyň iň ýokary derejesi 200mm 200mm 200mm
Gural ýazgysynyň yrgyldy burçy ± 90 ° ± 90 ° ± 90 °
Haç slaýdynyň iň köp syýahaty 500mm 500mm 500mm
Gural çeňňegiň ululygy 32 × 32mm 32 × 32mm 32 × 32mm
Esasy hereketlendiriji güýji 11kw 11kw 11kw
Çalt iýmitlendiriji motor güýji 1.1kw 1.1kw 1.1kw
Sowuk nasos güýji 90w 90w 90w
Model LS10610 × 1500 LS10610 × 2000 LS10610 × 3000
Nook. 115076 115077 115078
MÜMKINÇILIK
Krowatyň üstünde iň ýokary Ф1100mm Ф1100mm Ф1100mm
Araba üstünde iň ýokary Ф680mm Ф680mm Ф680mm
Maks.boşlugyň üstünden süýşmek Ф1300mm Ф1300mm Ф1300mm
Boşlugyň täsirli uzynlygy 400mm 400mm 400mm
Krowatyň ini 600mm 600mm 600mm
Iş böleginiň iň uzynlygy 1500mm 2000mm 3000mm
Maks 1350mm 1850mm 2850mm
Maks.iş böleginiň agramy 2000 kg 2000 kg 2000 kg
GÖRNÜŞ
Burun egirmek D11 D11 D11
Eplenji Ф105mm Ф105mm Ф105mm
Egriji kagyz Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20 Metr Ф120 1:20
Aýlaw tizliginiň ädimleri 18 18 18
Eplenýän tizligiň diapazony 5 ~ 645rpm 5 ~ 645rpm 5 ~ 645rpm
DÖWRÜNIER DÖWRÜNI ALMAK ÜÇIN GURBAN GÖRNÜŞI
Uzynlygyna top nurbady / diametri 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm 12mm / Ф55mm
Uzyn iýmitleriň sany 64 64 64
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (1: 1) 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r 0,1 ~ 1.52mm / r
Uzyn boýly iýmitleriň diapazony (16: 1) 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r 1,6 ~ 24.3mm / r
Haç iýmitleriniň sany 64 64 64
Haç iýmitleriniň diapazony Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy Uzyn boýly iýmitleriň ýarysy
RAPID SYVAHATÇYLYGY
Uzynlyk 4000mm / min 4000mm / min 4000mm / min
Haç 2000mm / min 2000mm / min 2000mm / min
SÖADGI
Metrik çyzyk sapaklary 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50 1 ~ 240mm / 50
Ak reňkli sapaklar 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26 14 ~ 1TPI / 26
Modul sapaklary 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53 0,5 ~ 120M.P / 53
DPThreads 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24 28 ~ 1DP / 24
TAILSTOK SLEEVE
Taper MTNO.5 MTNO.5 MTNO.5
Maks 250mm 250mm 250mm
Daşarky diametri Ф100mm Ф100mm Ф100mm
BAŞGALAR
Eplenç merkezinden gurnama binýadyna dik aralyk 33mm 33mm 33mm
Goşma dynç almagyň iň ýokary derejesi 200mm 200mm 200mm
Gural ýazgysynyň yrgyldy burçy ± 90 ° ± 90 ° ± 90 °
Haç slaýdynyň iň köp syýahaty 500mm 500mm 500mm
Gural çeňňegiň ululygy 32 × 32mm 32 × 32mm 32 × 32mm
Esasy hereketlendiriji güýji 11kw 11kw 11kw
Çalt iýmitlendiriji motor güýji 1.1kw 1.1kw 1.1kw
Sowuk nasos güýji 90w 90w 90w

* Adaty enjamlar

325mm 3 eňekli el bilen çekmek
500mm 4 eňekli el bilen çekmek
800 mm ýüz plastinka
Dowamly dynç
Dynç alyň
4 taraplaýyn gural ýazgysy
El bilen guýruk
Iş çyrasy
Sowadyjy we ýaglamak

* Garnituralar

 Çak gapagy

500mm gollanma 3 eňek

Gurallaryň gapagy

Çak gapagy

 Gurluşyň gapagy

Gurallaryň gapagy

Taper öwrülişi

2000mm / 3000mm üçin gurşunly gapak

DRO 2-ok ýa-da 3-ok

Has arzan goşundy

 

DRO 2-ok ýa-da 3-ok

* Adaty garnituralaryň suratlary

4 stansiýaly gural
El bilen guýruk
Faceüz plastinka Ф800mm
4 stansiýaly gural El bilen guýruk Faceüz plastinka Ф800mm

 

El bilen yzygiderli dynç alyň we dynç alyň
3 eňek çe F325mm we 4 eňek çuk F500mm
El bilen yzygiderli dynç alyň we dynç alyň 3 eňek çe F325mm we 4 eňek çuk F500mm

* Zeb

Iş böleginiň iň uzynlygy 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm bolup biler.
Töleg: 30% T / T öňünden, iberilmezden 70% T / T.
Eltip bermek: sargyt tassyklanylandan 3 aý töweregi wagt.
Kepillik: Kepillik möhleti gowşurylan senesinden 13 aý soň umumydyr.Kepillik döwründe, aňsat könelişen mugt çalyşýan bölekleri (EXW) üpjün ederis.Şeýle hem, maşynyň özi sebäpli ýüze çykýan bölekler.Bu aralykda, Operasiýa gollanmasyna laýyklykda enjam kadaly işlemeli. (Nädogry işlemekden ýa-da alyjylar tarapyndan adam tarapyndan zeper ýetenlerden başga)

* Bukja

01

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary