Kompaniýa habarlary

 • Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

  Önümçilik innowasiýalary Ykdysadyýetiň ösüşini katalizleýär

  Jübi telefonynyň ajaýyp funksiýalary hakda eşidýän wagtymyzdy.Emma bu gün olar indi eşidilmeýär;şol ajaýyp zatlary görüp, eşidip we başdan geçirip bileris!Telefonymyz ajaýyp mümkinçilik döredýär.Diňe aragatnaşyk üçin däl-de, adyny tutýan zatlaryňyz üçin diýen ýaly ulanýarsyňyz.Tehnologiýa ...
  Koprak oka
 • Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Maşyn gurallary senagatynyň geljegi

  Tehnologiýanyň üýtgemegi bilen islegiň garyşmagy COVID-19 pandemiýasynyň köpçülikleýin täsirlerinden başga-da, birnäçe daşarky we içerki täsirler, gurallar bazaryndaky islegiň azalmagyna sebäp bolýar.Awtoulag pudagynyň içerki ýangyç hereketlendirijilerinden elektrik toguna öwrülmegi ...
  Koprak oka