sahypa banner

Önümler

 • Kesiş gurallary Karbid maslahat berlen gural bitleri

  Kesiş gurallary Karbid maslahat berlen gural bitleri

  ANSI Karbid öwrüm gurallary

  Karbide berlen gural bitleri

  Döküm demir we reňkli materiallar üçin C-2 synp, baha

  Polat we polat garyndylary Premium karbid üçin C-6.

 • Metrik Karbid Boring Bars 9pc / Set

  Metrik Karbid Boring Bars 9pc / Set

  Döküm demir üçin ISOK20

  Polat üçin ISOP20

  1.Gurallaryň ömrüni 100% -e çenli ulanyň

  2.Hli çeňňekler +/- 0.01mm

  3.Goşuň ömri uzalýar, sebäbi has agyr gürleşmek üçin kesişiň aňyrsynda has köp polat bar.Çuňňur we has takyk iş.

  4. Şol çyzykda aşaky deşik ýa-da ýüzi bolup biler.Ovingapmak, ýüplemek ýa-da awtomatiki amallar ýaly ýörite gurallar üçin kesiş ujunda üwüriň.

 • DIN & ISO Karbid öwrüm gurallary

  DIN & ISO Karbid öwrüm gurallary

  DIN4971 - ISO1 Ölçeg P10-30 K10-20 M10-20 Sargyt No. Sargyt No. 6x6x80mm (R) 4971-1006 4971-2006 4971-3006 8X8X80mm (R) 4971-1008 4971-2008 4971-3008 10x10x90mm ( R) 4971-1010 4971-2010 4971-3010 12x12x100mm (R) 4971-1012 4971-2012 4971-3012 16x16x110mm (R) 4971-1016 4971-2016 4971-3016 20x20x125mm (R) 4971-1020 4971-2020 4971-3020 25x25x140mm (R) 4971-1025 4971-2025 4971-3025 32x32x170mm (R) ...
 • Polat nurbat sapaklary üçin ýokary hilli hünärmen Tap we Die Set
 • Karbid TiN bilen örtülen indekslenip bolmaýan öwrüm gurallary 9pc / set, # 631112

  Karbid TiN bilen örtülen indekslenip bolmaýan öwrüm gurallary 9pc / set, # 631112

  1/2 ″ öwrüm gurallary 9pc / set toplumy öz içine alýar: MGEHR 1/2 ″ -3, SER 1/2 ″ -16, SDJCR 1/2 ″ -11, SCLCR 1/2 ″ -09, SSRCR 1 / 2 ″ -09, SSSCR 1/2 ″ -09, SCLCL 1/2 ″ -09, S1 / 2 ″ M-SER11, S1 / 2 ″ M-SCLCR06.2 sany wilka we 1pc Allen açary

 • Köp maksatly maşynyň spesifikasiýasy

  Köp maksatly maşynyň spesifikasiýasy

  1) öwrmek, üwemek, burawlamak, içgysgynç we sapak kesmek maksatlary bar.
  2) DC çotgasyz hereketlendiriji, pes tizlikde uly tork, çäksiz üýtgeýän tizlik.
  3) Freze stolunda güýçli hereketlendiriji.
  4) Kamerany gysmak.
  5) Uzaldylan stol.
  6) Howpsuzlyk gulpy we artykmaç howpsuzlyk enjamlary bar.
  7) Uzaldylan buraw / freze gutusy, dik tekizliginde 360 ​​° aýlanma.

 • Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

  Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

  Önüm kategoriýalaryÜýtgeýän tizlik torna, biz Hytaýdan ýöriteleşdirilen üpjünçi,Üýtgeýän tizlik torna,Mini agaç torna enjamyüpjün edijiler, lomaý ýokary hilli önümlerMetal işlemek üçin torna maşyn, satuwdan soňky ajaýyp hyzmat we tehniki goldawymyz bar.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

 • Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

  Kiçijik hobbi torna maşyny ýokary takyklyk kiçi görnüşli metal skameýkaly torna maşyn

  Benç torna, Bençtop metal torna üpjün edijileri, “Benç torna maşynynyň lomaý ýokary hilli önümleri” satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty we tehniki goldawy bar.

 • “Eagle Industries LTD” LB3833A spesifikasiýasy

  “Eagle Industries LTD” LB3833A spesifikasiýasy

  Eplenç takyk rolikli podşipnikler bilen goldanýar.
  Qualityokary hilli polatdan ýasalan dişli toprak we gaty.
  Gollanmalar gatylaşdyryldy.
  Iýmit gutusynda dürli iýmitler we sapaklary kesmek funksiýalary bar.
  Uzynlyk / Haç iýmiti 0.067-1.019mm / r / 0.018-0.275mm / r.
  Eplenji buraw: Ф38mm, 70-2000rpm.

 • LS10566A

  LS10566A

  * Giriş - Içerki we daşarky öwrümleri, has öwrümli, ahyrky we beýleki öwrümli bölekleri öwrüp biler;—Treading Inch, Metric, Module we DP;- Buraw, içgysgynç we çukur gazmak;- Her dürli tekiz aksiýalary we tertipsiz görnüşleri öndüriň;- Has uly diametrde bar aksiýalaryny saklap bilýän deşikli pyçak bilen;—Bu inç we Metrik ulgamy bu seriýaly tornalarda ulanylýar, dürli ölçeg ulgamlaryndaky adamlar üçin aňsat ...
 • El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

  El bilen torna agyr görnüşli torna LS seriýasynyň spesifikasiýasy

  * Öndürijiniň ukyby Tehniki özgertmeler arkaly zawodymyz ýapon gorizontal işleýiş merkezlerini, Iňlis lazer pyçagyny, nemes goşa sütün ýol görkeziji we beýleki ýokary takyklygy, netijeliligi we ösen enjamlary satyn aldy.Tehniki derejesi ýokarlandy we önümçilik kuwwaty ýokarlandy.Içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli önümleri üpjün edýäris.Zawodymyz ähli ulanyjylara o ... talap edip, netijeli, ýokary takyklygy we durnuklylygy üpjün etmegi maksat edinýär.
 • Gorizontal torna ýokary takyklyk we agyr dwigatel torna

  Gorizontal torna ýokary takyklyk we agyr dwigatel torna

  Theadaty tornalar ussahanalar, abatlaýyş dükanlary, iş dükanlary, şeýle hem bilim maksatlary üçin amatlydyr.Torbalarymyzda giň standart enjamlar we aýratynlyklar bar we olar senagatyň talaplaryna hem çeýe..